ACTUEEL

Nieuwe site live!

Zestgroup No Comments

Recentelijk lanceerden wij deze nieuwe website. Deze sluit beter aan op de identiteit en dienstverlening van het consultancybureau. Celine Kraft, verantwoordelijk voor de marketing bij Zestgroup, geeft tekst en uitleg.

Zestgroup werd in 2003 opgericht en is sindsdien uitgegroeid tot een middelgroot adviesbureau met ongeveer tachtig professionals in dienst. Het bureau onderscheidt zich door een sterke focus op strategie-executie, waarbij het zich specialiseert in de implementatie van veranderinitiatieven binnen de bedrijfsvoering van zijn opdrachtgevers. Zestgroup is met verschillende labels vooral actief in de sectoren Utilities, Industries, Overheid en Health.

Na ruim 5 jaar met de vorige site te hebben gewerkt vonden wij het tijd voor een nieuw online visitekaartje. Om meer te weten te komen over de totstandkoming van de nieuwe site en de positionering richting de markt, ging Consultancy.nl kort in gesprek met Celine Kraft, verantwoordelijk voor marketing binnen Zestgroup, en stelde haar enkele vragen.

> Lees het volledige artikel op de site van Consultancy.nl

Traineeship voorjaar 2016

Zestgroup No Comments

Inmiddels is de eerste Zest Consultancy Masterclass van 2016 in volle gang. De trainingsmaand is wederom goed afgerond en onze 9 nieuwe collega’s zijn nu met de nodige kennis enthousiast met hun traineeship bezig bij onze klanten. We wensen hen uiteraard heel veel succes!

Bent u klaar voor de energietransitie?

Zestgroup No Comments

De Energietransitie is momenteel een ware hype in energieland, alle betrokkenen – overheid, beheerders van infrastructuur, commerciële marktpartijen – hebben ideeën over wat de Energietransitie voor hun gaat betekenen. Echter blijft het bij het ruime begrip Energietransitie, waarbij veelal alleen de link wordt gelegd met duurzame en schone energie. Zestgroup gaat verder en maakt de Energietransitie concreet en tastbaar.

> Lees verder over de energietransitie en wat Zest hierin kan betekenen

Aan de slag met trends!

Zestgroup No Comments

De thema’s waar Zest consultants met passie aan werken zijn vaak zeer actueel en vragen om ‘thought leadership’, ondernemerschap, management vaardigheden en creativiteit. Enkele voorbeelden:

De digitale economie

De nieuwe digitale economie creëert kansen en vereist transformaties met grote impact op mensen, technologie en processen. Time-to-market is daarbij essentieel voor veel klanten. Zest heeft ervaren transitiemanagers en methodieken die klanten helpen veranderingen snel en gecontroleerd uit te voeren

De energietransitie

De energietransitie raakt veel bedrijven en vraagt om executiekracht, Zest is een projectpartner voor bedrijven zowel binnen als buiten de energiesector, bestaande en nieuwe spelers. Zest loopt voorop en is naast project partner ook een vertrouwde kennispartner op dit gebied.

De agile organisatie

De transitie naar Agile werkwijzen wordt door Zest Academy ondersteund met Awaress  programma’s zoals de Agile LEGO Game, trainingen (Agile PM, Scrum) en coaching van teams door ervaren SCRUM masters. We hebben inmiddels een mooi trackrecord opgebouwd hierin.

> Recente projecten van Zest treft u hier aan

Energy Trade & Risk Management

Zestgroup No Comments

Energieleveranciers staan voor de grote uitdaging om een grote rol te spelen in en waarde toe te voegen aan de Energietransitie die momenteel plaatsvindt. Zestgroup is bij uitstek de ideale partner om deze uitdaging aan te gaan en gezamenlijk oplossingen te bedenken voor Asset Optimalisatie, Portfolio Optimalisatie, Financiële Regulering en tevens ‘hot potatoes’ Big Data, Data Security en Internet of Things.

Een belangrijk onderdeel van de energiewaardeketen is Trade & Risk Management, binnen Trade & Risk Management vindt het verhandelen (traden) – van volumes die voortkomen uit portfolio management (klanten) en asset management (centrales, windmolens, etc.) – plaats. Vanuit controle oogpunt, bedrijfsgevoelige informatie en financiële impact is risk management tevens een belangrijk onderdeel direct gekoppeld aan trading.

> Lees welke processen bij Trade & Risk Management in hoofdlijnen komen kijken

IoT, hype én realiteit

Zestgroup No Comments

The Internet of Things gaat over het digitaliseren van de fysieke wereld en staat enorm in de aandacht. Zest kijkt verder dan de hype en richt zich op de vraag hoe onze klanten met de onderliggende technologie waarde kunnen creëren. De hype is eigenlijk een onderschatting van het volledige potentieel van the Internet of Things. De uitdaging is om te begrijpen waar echt waarde kan worden gecreëerd en met welke IT ondersteuning en organisatie die waarde ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

IoT gaat over het connecteren van mensen, dingen en plaatsen. Zest ziet kansen vanuit drie invalshoeken: Klant, Operatie en Business Model. We gaan meestal uit van een Use Case gebaseerde aanpak. Neem de tijd om eens achterover te leunen en te redenen vanuit IS WAS NEXT scenario’s, dan komen de voorbeelden vanzelf.

Condities waaraan voldaan moet worden en valkuilen liggen op het gebied van technologie, processen, organisatie en concurrentie. Zest formuleerde acht belangrijke aandachtspunten voor IoT projecten.

> Lees hoe deze acht IoT valkuilen te vermijden zijn

Consultant in 2 maanden!

Zestgroup No Comments

Net als in 2015 organiseren we ook in 2016 een Zest Masterclass Consultancy (aanvang februari 2016). In 2 maanden tijd word je als net afgestudeerde klaargestoomd voor het consultancy-vak. Een maand lang volg je een intensief trainingsprogramma waarna je een maand (onder begeleiding van een senior Zester) werkstage loopt bij een van onze (potentiele) klanten. Meer informatie kun je hier terugvinden. Uiteraard kun je ons ook altijd bellen als je vragen hebt.

Wat is de meest succesvolle veranderaanpak?

Zestgroup No Comments

Op zoek naar de meest succesvolle veranderaanpak in de praktijk van veranderprofessionals. Jasper Wijk, een van onze business consultants, deed dat in opdracht van Vakmedianet.

Tijdens het Jaarcongres Verandermanagement op 1 december 2015 maakte Ben Tiggelaar de resultaten bekend. De hoofdconclusie is: veranderen doe je samen en contextafhankelijk. 146 respondenten deden mee aan het onderzoek dat werd uitgevoerd door Jasper Wijk. Zij gaven uitgebreide antwoorden en gingen in op diverse aspecten van hun veranderaanpak. Daaruit kunnen we opmaken dat vrijwel alle respondenten vinden dat er niet één succesvolle veranderaanpak is. De gekozen aanpak is vrijwel altijd context- en situatieafhankelijk en de meeste verandermanagers hanteren in een verandertraject meerdere aanpakken tegelijk of opvolgend, rekening houdend met de huidige situatie en beoogde verandering.

Er is één quote van een respondent die alles verbindt en perfect de conclusie van dit onderzoek weergeeft: ‘Ik heb in mijn praktijk gemerkt dat één bepaalde aanpak, techniek of interventie niet werkt. Nu gebruik ik met succes mijn eigen methode “complementair verandermanagement”, wat wil zeggen: aansluiten op wat er aanwezig is. Aan het begin van het traject is er een verandervraag en zijn er vroegere ervaringen. Later zijn er tussenresultaten, succesjes en weerstand. Kortom, de context verandert steeds en succes bereik je door daar steeds op in te spelen vanuit de vijf richtingen van De Caluwé en Vermaak.’

Tot slot: succesvol veranderen is een ambacht dat de nodige ervaring vereist om steeds in te kunnen spelen op een veranderende werkelijkheid. Practice what you preach.

> Lees het volledige onderzoek van onze consultant Jasper Wijk op de site van Over Management

Masterclass Consultancy

Zestgroup No Comments

In september 2015 gingen 9 trainees aan de slag met de Zest Masterclass Consultancy 2015. Zij volgden een maand training om vervolgens tijdens een stageperiode praktijkervaring op te doen. Inmiddels hebben zij allen de Masterclass met goed resultaat afgesloten en kunnen zij met deze bagage in hun rugzak aan de slag bij ons. Wij hopen binnenkort te kunnen melden dat er ook in 2016 een Zest Masterclass Consultancy op de planning gaat komen. Houd onze site in de gaten!

Wij zoeken collega’s

Zestgroup No Comments

Voor interessante en uitdagende opdrachten zijn wij continu op zoek naar nieuwe collega’s. Ben jij een ambitieuze schoolverlater of heb je juist al een aantal jaar ervaring als project- of programmamanager? Kijk bij onze vacatures voor onze huidige functies.

Want to know more?

More information, contact, apply; we'd love to hear from you!