Agile Change Agent

Met een Agile benadering inspelen op de veranderende omstandigheden

Zestgroup Agile Change Badge

Agile Change Agent is een pragmatische methode voor het succesvol plannen en effectief implementeren van organisatie verandering. Met de Agile benadering wordt ingespeeld op wat het beste past bij de organisatie en de veranderende omstandigheden. De methodiek sluit zeer goed aan op AgileProjectManagement® en het Scaled Agile Framework®. Het helpt om de behoefte van de organisatie te vertalen naar een goede roadmap voor de veranderingen, en daarmee de organisatie voor te bereiden en mee te krijgen in die veranderingen.

 

Resultaten

 • Begrijpen hoe een Agile aanpak het managen en leveren van veranderingen positief kan beïnvloeden, en de impact op alle stakeholders van de organisatie meeneemt.
 • Het maken van een roadmap voor alle processen, activiteiten
  en informatie die je nodig hebt voor de Agile aanpak.
 • Technieken toepassen om activiteiten te identificeren
  en prioriteren op basis van business value.
 • Een omgeving te creëren, die goed met de verandering
  om kan gaan.
 • Een goede relatie opbouwen met alle stakeholders die
  betrokken zijn bij de verandering.
 • En of de verandering nu grootschalig of kleinschalig is,
  er lean en flexibel mee omgaan en de benefits snel te realiseren.
 • Agile Change Agent APMG-certificering.

Doelgroep

Agile Change Agent training is nuttig voor een ieder die betrokken
is met het plannen, beheren en creëren van veranderingen op
het werk binnen een flexibele omgeving en voldoende praktisch
is om te kijken wat het beste werkt, en empathisch is in het zich
kunnen inleven in de stakeholders, en goed met hen kunnen afstemmen.

Groepsgrootte

Wij streven naar 8-15 deelnemers per training. Onze ervaring leert dat hierdoor de interactie en betrokkenheid van de deelnemers optimaal is.

Prijzen

Op aanvraag

Vorm

 • 6 dagdelen
 • In Nederlands of Engels
 • Zelfstudie (voorbereiding voor de training)
 • Tijdens de training wordt een examendatum gepland

Cursusmateriaal

 • Agile Change Management boek
 • Slide-pack
 • Voorbeeldexamen
 • Oefeningen

Examen

 • 50 meerkeuzevragen
 • Gesloten boek
 • Duur van 40 minuten

Actuele berichten vanuit Zest

> Nieuwe training Agile Change Agent

 


Deze training is onderdeel van “PPPM trainingen’’. Andere aansluitende trainingen zijn: ABC Scrum Master®, AgilePM®, AgileBA® Management of Portfolios®, PRINCE2® en Stakeholder Engagement.

Want to know more?

More information, contact, apply; we'd love to hear from you!