Energiedialoog

CityBox voor elektriciteit?

Energiedialoog

CityBox voor elektriciteit
Donderdag 9 juni 2016
13.30 – 18.00 uur

Bij Het Nut in Beesd

Elektriciteitsproductie in Nederland verschuift gestaag naar minder centraal en meer duurzaam. Tevens stijgt de vraag naar elektriciteit op lokaal nivo door onder andere de toename van elektrisch rijden en elektrische warmtepompen. Het aanbod van elektriciteit is daardoor moeilijker voorspelbaar en het is steeds lastiger om vraag en aanbod op het net in balans te houden. Om de duurzame energietransitie te faciliteren is flexibiliteit nodig tussen vraag en aanbod. Energieopslag kan als onderdeel van slimme elektriciteitsnetten een uitkomst bieden, maar wie gaat deze vorm van flexibiliteit aanbieden?
Welke rol kan energieopslag spelen?Energieopslag is een manier om flexibiliteit tussen vraag- en aanbod te creëren. Energieopslag biedt oplossingen voor de elektrificatie en inpassing van duurzame energie, biedt kostenbesparing en voorziet in nieuwe verdienmodellen. Energieopslag bestaat in meerdere vormen zoals warmte, elektrisch, chemisch en mechanisch.

De verschillende vormen van opslag bieden verschillende toepassingsgebieden zoals lange termijn opslag van energie ten behoeve van de groothandelsmarkt, het balanceren van het net en lokale opslag voor huishoudens.

De CityBox voor Elektriciteit?

Zelfvoorzienend willen zijn, overbruggen van het tijdverschil tussen aanbod van duurzaam geproduceerde elektriciteit en de vraag naar elektriciteit, oplossen van beperkingen in het distributienet, frequentieregeling enzovoort. Er liggen interessante business cases voor zowel de afnemer, producent, netbeheerder, leverancier als de TSO. Er is inmiddels al veel over geschreven en gepubliceerd, pilots zijn gestart, maar wat gaan we nu werkelijk doen? Gaat iedere partij vanuit zijn eigen behoefte en verantwoordelijkheden zijn eigen toepassingen ontwikkelen? Of is er ruimte voor een partij die als een CityBox een service aanbiedt aan derden die dit gebruiken om in hun eigen behoefte aan opslag te voorzien? USEF heeft al een marktmodel gepubliceerd hoe flexibiliteit in te passen in de marktprocessen. Zest Utilities, onderdeel van Zestgroup, wil in het kader van de energiedialoog en haar missie “executing the energy transition” concreet maken hoe een “Citybox voor elektriciteit” realiteit kan worden.

Workshop

Discussieer en denk mee! Zestgroup nodigt u graag uit om in een insprirerende omgeving op interactieve wijze mee te werken aan Het Nut van de “CityBox voor elektriciteit”, en de resultaten in te voeden in de Energiedialoog 2050. We zien u graag 9 juni!

> Meld u aan door een mail naar ons te sturen met uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en email

> Download de flyer over dit event om alles nog eens na te lezen (PDF)

 

Want to know more?

More information, contact, apply; we'd love to hear from you!