Partner voor complexe projecten

INNOVATIE | IMPLEMENTATIE | PROJECTMANAGEMENT

Dit project is een mooi voorbeeld van Zest Energy Excellence en Zest Project Excellence.

Situatie | Innovatief biogasproject ontwikkelen met behulp van subsidie van Topsector Energie

Door de energietransitie moeten netbeheerders het huidige energienetwerk aanpassen en investeren in nieuwe netwerken. Sinds begin 2019 is Zestgroup betrokken bij de realisatie van een innovatief biogasproject in Noordoost Twente: de biogas hub Noord-Deurningen.
Om de totstandkoming van dit innovatieve project mogelijk te maken, ontvingen de projectpartners van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een zogenoemde DEI-subsidie (Demonstratie Energie Innovatie). Deze subsidie wordt toegekend aan ondernemers en organisaties die innovatieve investeringen doen in energiebesparing en duurzame energie.

“De realisatiefase van het project was uitdagend te noemen waardoor we bij Zest zijn terechtgekomen voor een stevige projectmanager die goed om kon gaan met de dynamiek van het project. Dit is goed gelukt en er is in korte tijd een werkend biogasnetwerk opgeleverd. Ook is er PMO-capaciteit geleverd.” – Ronnie Mars, Manager Cogas

Aanpak | Van projectmanagement tot ondersteuning van de nazorg door Zest

Zestgroup heeft projectmanagement en projectmatige ondersteuning geleverd voor de realisatie van de verschillende onderdelen die essentieel zijn voor het biogasnetwerk, inclusief acceptatie en inbedrijfsstelling van de gehele biogas hub. Ook leverden we een actieve bijdrage aan de afstellingen binnen de biogas hub. Daarnaast verzorgt Zestgroup de gehele nazorgfase van het project tot aan de oplevering aan de beheerorganisatie.
Het realiseren, optimaliseren en demonstreren van een werkende en economisch-haalbare biogas hub in Noordoost Twente is een schoolvoorbeeld van Project- en Energy Excellence van Zestgroup. Zo levert ook Zestgroup haar bijdrage aan de energietransitie.

“De consultant van Zest is uiteindelijk ook op inhoud een belangrijke schakel geworden in het project en is met name in de nazorgfase en overdracht naar beheer een belangrijke schakel geweest.” – Ronnie Mars, Manager Cogas

Kringloopproces Landbouw

Kringloopproces Landbouw – Bron: Visual gemaakt op basis van model BEON

Resultaat | Circulaire bedrijfsvoering voor landbouw

De biogas hub bestaat uit een aantal melkveehouders/producenten met elk een eigen boerderij vergister*, circa twaalf kilometer aan transportleiding en, in de eerste fase, een tweetal afnemers (een kwekerij en autoverfpigment producent). Verder ligt er nog eens zeven kilometer niet-meer-gebruikte Gasunie transportleiding die is afgekoppeld en als hogedruk biogasbuffer fungeert om de onbalans tussen productie en afname op te vangen, en op hoge(re) druk biogas in te kunnen voeden.
Uiteindelijk komt het biogas terecht in de ketel bij de verschillende afnemers. Dit gas zorgt voor levering aan het productieproces of voor het verwarmen van de kassen. Op jaarbasis gaat het om bijna 1 miljoen m3 biogas. Monitoring & besturing gebeurt via een SCADA cloud-oplossing die realtime inzicht in de installaties en werking van de biogas hub geeft. Het wordt ook mogelijk om analyses op basis van historische gegevens te maken.
Naast warmtevoorziening is de biogas hub een onderdeel van de innovatieve, circulaire landbouw bedrijfsvoering die de boerencoöperatie nastreeft. Naast een forse CO2-reductie werken we ook naar reductie in stikstof uitstoot en kunstmest gebruik toe.

Zest Purchasing
“Ik kijk terug op een goede samenwerking met de mensen van Zest in dit project!”
Ronnie Mars

Manager, Cogas

Meer weten?

Neem contact op

Schrijf je in voor onze

Nieuwsbrief

VISIT US

Lorentzlaan 3
3401 MX IJsselstein

POSTAL ADDRESS

Postbus 294
3400 AG IJsselstein

TELEPHONE

+31 (0)30 687 46 31
Mo-fr 8.30 AM - 5 PM

Confidental Infomation