Samenwerking IT en de business

Management consultancy opdracht met implementatie Agile/Scrum werkwijze

Dit project is een mooi voorbeeld van het combineren van Zest Energy Excellence en Zest Project Excellence.

De opdrachtgever

Een energieleverancier

Situatie

Een energieleverancier heeft een periode van sterke marktgroei doorgemaakt en wil deze groei graag voortzetten. De organisatie kan de groei maar moeilijk bijbenen. Hierdoor stijgt het aantal FTE’s exponentieel ten opzichte van de groei in het aantal klanten. De toegenomen complexiteit brengt beperkingen van de huidige ICT systemen en processen aan het licht. Om de organisatie operationeel effectief te laten functioneren en te voorzien van de juiste informatie moet het IT demand en supply model worden geprofessionaliseerd. Voor de business is IT een “zwart gat”. Er is in de business geen inzicht in de opleverdata en de veranderingen die IT doorvoert. Ook is het onduidelijk hoe de prioriteiten binnen IT in lijn staan met de strategie van de organisatie In de innovatieve en klantgerichte cultuur is er behoefte aan duidelijke afstemming tussen de IT projecten/veranderingen en de organisatiestrategie. Zo kan de business focussen en is het duidelijk waar de IT organisatie haar prioriteiten legt.

Aanpak

Zestgroup richt zich op het transformeren van de organisatie naar een professionele “IT demand organization”. Hiervoor worden proceseigenaren gespecificeerd, de verschillende oplevermomenten in projecten gedefinieerd en gestart met het werken met een product backlog. Business analysten en proceseigenaren vullen de backlog. Een strategisch change board managet en prioriteert de backlog. In de IT organisatie wordt een splitsing gemaakt tussen management/operatie en ontwikkeling. Prioriteiten worden gemaakt aan de hand van de backlog. Het plannen en opleveren van functionaliteiten gaat via Agile/Scrum. Elke twee weken wordt een sprint opgeleverd met een demo van de opgeleverde items.

Resultaat

IT oplevering staat meer in lijn met de strategie van de organisatie en is beter gepland. Projecten leveren het resultaat op en de onderhoudstaken worden overgenomen door de IT organisatie. Sprint demo’s geven inzicht in de oplevering van functionaliteiten en bewijzen hun waarde De business ziet dat IT projecten worden geëvalueerd aan de hand van de strategie, hierdoor is meer draagvlak voor de IT projecten.

Meer weten?

Neem contact op

Schrijf je in voor onze

Nieuwsbrief

BEZOEKADRES

Lorentzlaan 3
3401 MX IJsselstein

POSTADRES

Postbus 294
3400 AG IJsselstein

TELEFOON

+31 (0)30 687 46 31
Ma-Vr: 08.30 - 17.00 uur

Confidental Infomation