Diensten

Kennis is noodzakelijk!

Zestgroup No Comments

Stel: je hebt een glazen bol waarmee je in de toekomst kunt kijken. Dan weet je tijdelijk méér dan je omgeving, en ben je dientengevolge in staat om voorbereidingen te treffen. Helaas hebben wij geen glazen bol die ons de toekomst voorspelt. Wél kunnen we sommige veranderingen zien aankomen.

Sinds het ontstaan, voert Zestgroup een beleid dat is gericht op het ontwikkelen van kennis door research en partnerships met klanten, kennisinstituten en technologie partners. Consultants werken samen aan inhoudelijke thema’s die actueel zijn binnen onze klantenkring en de marktsectoren waarin we actief zijn. Dit leidt tot thought leadership publicaties, compentence centers, kennisplatformen en actuele themabijeenkomsten.

> Deze kennis delen we graag waarmee we samen met u uw organisatie op een voorsprong zetten! Maar hoe dan? U leest het hier

Sectorrelease 2016 energiemarkt

Zestgroup No Comments

De inhoud van de nieuwe sectorrelease voor de energiesector is vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering NEDU en de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Een greep uit de thema’s die in de aankomende sectorrelease behandeld worden zijn:

  • De bepaling van de calorische waarde voor invoeders van groen gas wordt verbeterd
  • Aanpassingen in de P4 uitlezingen
  • Wijzigingen in stamdata berichten van aansluitingen van slimme meters
  •  Implementatie nieuw proces slimme meter allocatie

U begrijpt dat dit invloed heeft op uw organisatie

U kunt zich voorstellen dat deze thema’s impact hebben op uw organisatie. Wij twijfelen er niet aan dat u inmiddels ook de pijlers gericht heeft op de sectorrelease. Indien u onverhoopt met vragen blijft zitten, wisselen wij graag met u van gedachten over het traject dat u te wachten staat.

Voor de marktrollen leverancier, netbeheerder en meet- en programmaverantwoordelijke hebben we de impact volledig in kaart gebracht. In deze brochure laten we u kort kennismaken met de onderwerpen die in de sectorrelease zitten. Deze impactanalyse is een beknopte samenvatting van wat er op uw organisatie afkomt. Vanzelfsprekend zijn wij bereid om u tijdens een gesprek te voorzien van meer details.

> Download onze impactanalyse van de Sectorrelease 2016 hier

> Neem contact met ons op en we bespreken samen wat deze nieuwe release voor uw organisatie betekent

 

Bent u klaar voor de energietransitie?

Zestgroup No Comments

De Energietransitie is momenteel een ware hype in energieland, alle betrokkenen – overheid, beheerders van infrastructuur, commerciële marktpartijen – hebben ideeën over wat de Energietransitie voor hun gaat betekenen. Echter blijft het bij het ruime begrip Energietransitie, waarbij veelal alleen de link wordt gelegd met duurzame en schone energie. Zestgroup gaat verder en maakt de Energietransitie concreet en tastbaar.

> Lees verder over de energietransitie en wat Zest hierin kan betekenen

Aan de slag met trends!

Zestgroup No Comments

De thema’s waar Zest consultants met passie aan werken zijn vaak zeer actueel en vragen om ‘thought leadership’, ondernemerschap, management vaardigheden en creativiteit. Enkele voorbeelden:

De digitale economie

De nieuwe digitale economie creëert kansen en vereist transformaties met grote impact op mensen, technologie en processen. Time-to-market is daarbij essentieel voor veel klanten. Zest heeft ervaren transitiemanagers en methodieken die klanten helpen veranderingen snel en gecontroleerd uit te voeren

De energietransitie

De energietransitie raakt veel bedrijven en vraagt om executiekracht, Zest is een projectpartner voor bedrijven zowel binnen als buiten de energiesector, bestaande en nieuwe spelers. Zest loopt voorop en is naast project partner ook een vertrouwde kennispartner op dit gebied.

De agile organisatie

De transitie naar Agile werkwijzen wordt door Zest Academy ondersteund met Awaress  programma’s zoals de Agile LEGO Game, trainingen (Agile PM, Scrum) en coaching van teams door ervaren SCRUM masters. We hebben inmiddels een mooi trackrecord opgebouwd hierin.

> Recente projecten van Zest treft u hier aan

Energy Trade & Risk Management

Zestgroup No Comments

Energieleveranciers staan voor de grote uitdaging om een grote rol te spelen in en waarde toe te voegen aan de Energietransitie die momenteel plaatsvindt. Zestgroup is bij uitstek de ideale partner om deze uitdaging aan te gaan en gezamenlijk oplossingen te bedenken voor Asset Optimalisatie, Portfolio Optimalisatie, Financiële Regulering en tevens ‘hot potatoes’ Big Data, Data Security en Internet of Things.

Een belangrijk onderdeel van de energiewaardeketen is Trade & Risk Management, binnen Trade & Risk Management vindt het verhandelen (traden) – van volumes die voortkomen uit portfolio management (klanten) en asset management (centrales, windmolens, etc.) – plaats. Vanuit controle oogpunt, bedrijfsgevoelige informatie en financiële impact is risk management tevens een belangrijk onderdeel direct gekoppeld aan trading.

> Lees welke processen bij Trade & Risk Management in hoofdlijnen komen kijken

IoT, hype én realiteit

Zestgroup No Comments

The Internet of Things gaat over het digitaliseren van de fysieke wereld en staat enorm in de aandacht. Zest kijkt verder dan de hype en richt zich op de vraag hoe onze klanten met de onderliggende technologie waarde kunnen creëren. De hype is eigenlijk een onderschatting van het volledige potentieel van the Internet of Things. De uitdaging is om te begrijpen waar echt waarde kan worden gecreëerd en met welke IT ondersteuning en organisatie die waarde ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

IoT gaat over het connecteren van mensen, dingen en plaatsen. Zest ziet kansen vanuit drie invalshoeken: Klant, Operatie en Business Model. We gaan meestal uit van een Use Case gebaseerde aanpak. Neem de tijd om eens achterover te leunen en te redenen vanuit IS WAS NEXT scenario’s, dan komen de voorbeelden vanzelf.

Condities waaraan voldaan moet worden en valkuilen liggen op het gebied van technologie, processen, organisatie en concurrentie. Zest formuleerde acht belangrijke aandachtspunten voor IoT projecten.

> Lees hoe deze acht IoT valkuilen te vermijden zijn

Agile workshop

Zestgroup No Comments

Op een speelse manier met een groep collega’s van diverse afdelingen en units samen tot een mooi resultaat komen. Dat is het doel van een Agile workshop. Bij veel van onze klanten hebben we reeds een Agile workshop mogen verzorgen. Nadat we deze dag tot in de puntjes hebben voorbereid met een aantal Zesters gaan we samen met de klant aan de slag met lego…

1

Want to know more?

More information, contact, apply; we'd love to hear from you!