Kennissessie Warmte

Kennissessie Warmte

Vandaag stond de tweede kennissessie van de Boost your Energy reeks op agenda; deze ging over Warmte. Wat is het? Welke mogelijkheden en vormen zijn er? Wat is de impact van Warmtewet en Regionale Energie Strategieën? Op welke wijze kan je warmte toepassen in de gebouwde omgeving om samen te verduurzamen en de doelstellingen uit het klimaatakkoord te realiseren voor 2030?

High Speed | High Impact

High Speed | High Impact

Iedere dag is er nieuws over de energietransitie: de noodzaak om afscheid te nemen van fossiele brandstoffen, realisatie van zonneparken, windparken, elektrisch vervoer, etc. Waar we minder over horen is welke processen er nodig zijn om dit allemaal mogelijk te maken. En laat dit nu net het gebied zijn waar inmiddels al veel van onze collega’s in actief zijn!

In de maanden oktober en november nemen we…

Veiligheid waarborgen & implementeren

“Iedereen moet zich durven uitspreken en steun ervaren wanneer er sprake is van een onveilige situatie – op welke manier dan ook, richting wie dan ook.” Zestgroup hielp energiebedrijf Cogas bij het ontwikkelen en implementeren van een veiligere werkomgeving. ZESTer...
Kennissessie Allocatie 2.0

Kennissessie Allocatie 2.0

Deze kennissessie op het gebied van Zest Energy Excellence is een mooi initiatief binnen onze Kennisbank. De energietransitie kent vele gezichten en baanbrekende innovaties: aanleg van zon- en windparken, verminderen van aardgasgebruik, toenemende elektrificatie en...
Allocatie 2.0

Allocatie 2.0

Vorig jaar is een nieuw sectorbreed programma in de Nederlandse energiesector van start gegaan: Allocatie 2.0. Hiermee wil de branche de manier waarop energieverbruik wordt voorspeld moderniseren. Het project wordt ondersteund door Zestgroup. De huidige methode...
Confidental Infomation