Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze implementatie van MVO

MVO Missie Zestgroup

Organisaties moeten altijd in staat zijn zich aan te passen aan een steeds complexere wereld. Samen met onze klanten implementeren wij de noodzakelijke verandering op de meest effectieve wijze. In onze dienstverlening leveren wij direct of indirect een bijdrage aan de noodzakelijke CO2 reductie en de hieruit resulterende energietransitie bij netbeheerders, energieleveranciers, industrie, en in procurement trajecten. In de uitvoering dragen wij zelf ook zorg voor een minimale CO2 footprint. 

MVO Visie Zestgroup

Consultancy vergt veel van onze medewerkers, niet in het minst door te reizen naar de locatie(s) van de opdrachtgever die meestal niet naast de deur liggen. Door kennis te ontwikkelen over de keuzes die in de energietransitie nodig zijn, en op micro-niveau zelf een bewuste balans tussen werk, locatie en vervoersmiddel te maken willen wij de belasting op het milieu beperken en tevens een gezonde work-life balans voor onze medewerkers creëren. 

MVO Beleid Zestgroup

Zestgroup stimuleert duurzaam en verantwoord ondernemerschap. Hieronder het overzicht van onze initiatieven hiertoe: 

 • Bij het boeken van locaties voor vergaderingen, uitjes, heisessies, etc. zorgen we dat we een locatie kiezen die net als wij duurzaamheid belangrijk vindt. 
 • Thuiswerken stimuleren we door goede digitale applicaties beschikbaar te stellen aan onze medewerkers. 
 • Bij het plaatsen van onze medewerkers op een opdracht, houden we zo veel mogelijk rekening met de woonplaats van de medewerker zodat de CO2 uitstoot beperkt blijft. 
 • Bijna niets wordt geprint bij Zest, we werken grotendeels paperless; digitaal is een mindset binnen Zestgroup. Facturen, brieven gaan voor 99% digitaal van en naar de klant, leveranciers en medewerkers. 
 • We stimuleren het gebruik van OV van/naar de klant, en hebben hier voorzieningen voor opgenomen in onze arbeidscontracten om deze keuze te faciliteren. 
 • Ons kantoor is goed bereikbaar met het OV. 
 • Er is een dubbel laadstation bij ons kantoor om medewerkers met hybrides of BEV’s te faciliteren tijdens vergaderingen of trainingen op kantoor. 
 • Geschenken voor medewerkers of relaties hebben altijd een MVO-karakter. 
 • Onnodig eten weggooien vinden we zonde. We kijken per dag wie er op kantoor is en kopen daar op in. Mocht er een keer teveel zijn, geven we het mee aan medewerkers. 
 • Gezonde voeding vinden we belangrijk. We zorgen voor gezonde en gevarieerde lunches; avondeten wordt verzorgd door een vaste cateraar (restaurant). 
 • Afval scheiden we op kantoor. 
 • Onze medewerkers bestaan uit een divers gezelschap; diversiteit qua leeftijd, culturele achtergrond, nationaliteit, geslacht. 
 • Bij Zest vinden we het belangrijk dat medewerkers zich thuis voelen. Onze familiecultuur, de laagdrempeligheid en de korte lijnen binnen ons bedrijf stimuleren dit. Daarnaast hebben we binnen Zest een klankbordgroep en zijn er coaches waarbij medewerkers terecht kunnen. 
 • Een deel van onze teambuildingsbudget zetten we in om goede doelen of lokale initiatieven te ondersteunen, we schenken geen geld, maar gaan actief werken, we zetten onze tijd in. 

Want to know more?

More information, contact, apply; we'd love to hear from you!