Sector Release 2017

Meer Leveranciers Op Eén Aansluiting (MLOEA)

Zestgroup-CEST-multidiciplinairy-model

— Gebruikte afkortingen op deze pagina —

Met issue IC176 uit de Sector Release van 2017 ontstaat er een nieuwe mogelijkheid: het kunnen contracteren van meerdere leveranciers op één aansluiting (afgekort MLOEA). Dit wordt gerealiseerd door een tot vijf extra meters die niet achter, maar naast de normale meetinrichting geplaatst worden zonder dat de capaciteit (maximale verbruik/teruglevering) van de aansluiting wijzigt. Het aansluiten van MLOEA zorgt voor mogelijkheden tot een betere benutting van het net, wat als bijkomstigheid minder materiaalgebruik oplevert.

Totstandkoming van de nieuwe mogelijkheid

In de sector is een behoefte vastgesteld om verschillende aansluitingen te kunnen scheiden en onafhankelijk bij diverse leveranciers te kunnen onderbrengen. Dit ter voorbereiding op de energietransitie (decentrale duurzame opwekking en grootschalige toepassing op elektrisch vervoer). Daarnaast is er een Europese richtlijn. Deze stelt dat het mogelijk moet zijn om voor laadpunten een leveringscontract af te sluiten bij een andere leverancier dan voor de reguliere levering.

Wat heeft de IC176 te bieden?

 • Het scheiden van de opwek/vraag (LDE/Postcoderoos Subsidie).
 • Elektrisch vervoer met een eigen energieleverancier.
 • Verbetering afrekening van de opslag als dienst aan de netbeheerder/marktpartij.
 • Het scheiden van verschillende soorten en eigenaren van de opwekking van energie (windparken met meerdere eigenaren of gecombineerde wind en zonneparken).

Gevolgen voor de marktpartijen

De nieuwe mogelijkheid kan gevolgen hebben voor alle marktpartijen, omdat een nieuw product in de markt wordt geïmplementeerd; alle partijen dienen rekening te houden met de toevoeging van kenmerken die de primaire en extra meetpunten (op een adres) van elkaar onderscheiden. De regionale netbeheerder moet het product aan de klant aanbieden. Het berichtenverkeer moet hier vervolgens op worden aangepast. Leveranciers moeten in het switchproces goed kijken welke meter bij welke EAN hoort. De klant zal deze niet direct kunnen herkennen. Daarnaast liggen er bij leveranciers kansen voor nieuwe productopties en klantwinning bij extra meetpunten zonder leverancier. Ook dient de leverancier rekening te houden met het feit dat de aansluit- en transportovereenkomst (afgekort ATO) van de netbeheerder gewijzigd is en de transportkosten voor de netbeheerder alleen via het primaire meetpunt gefactureerd moeten worden. De afwijkende afrekening voor extra meetpunten kan voor complexe klantvragen zorgen. Verder krijgt de leverancier te maken met de onvoorspelbaarheid van de verbruiken op extra meetpunten, aangezien deze geen standaard jaar verbruik hebben gebaseerd op verbruiken in het verleden. Dit kan consequenties hebben op de allocatie en reconciliatie resultaten van de netbeheerders. Tot slot dienen kleinverbruik (afgekort KV) klanten goed geïnformeerd te worden.

Klik hier en bekijk hier waarover >

  • Welke meter hoort bij welke EAN (en LV), in verband met de mogelijke verwarring in het switchproces.
  • De aansluiting moet altijd een leverancier actief hebben op al zijn meters. Het beleid is om de hele aansluiting af te sluiten bij èèn contractloze meter. Als dit gebeurt, krijgen de leveranciers op overige meetpunten hier voorlopig van de regionale netbeheerders geen bericht over. Het kan de bij de klant voor onduidelijkheid zorgen dat er berichten worden ontvangen over het ontbreken van een actieve leverancier op zijn meetpunt, als hij wel een actieve leverancier heeft op zijn primaire meetpunt.
  • Na invoering nieuwe marktmodel was de visie: één aanspreekpunt voor de klant, namelijk de leverancier. Onduidelijkheid over welke meters bij welke EAN’s horen kan juist voor extra communicatie tussen de klant en de regionale netbeheerder zorgen.
  • De capaciteit van de aansluiting wijzigt niet bij het toevoegen van een extra meetpunt. De klant kan door een extra meetpunt niet meer verbruiken of terug leveren.

Minder tekst

Risico’s

 • De oplossing is niet gelijk ideaal voor KV klanten ontworpen (parallel i.p.v. serieel & losse meters) en de meterkasten zijn niet altijd groot genoeg om meer meters in te hangen. De richtlijnen voor de grootte van een meterkast moeten in de toekomst nog gewijzigd worden, dus de aanpassing van de meterkast is voor volledige verantwoordelijkheid (inclusief kosten) van de klant. De rendabiliteit van de oplossing zou hierdoor kunnen verdwijnen. Het risico is dat de netbeheerders een complex product inrichten en het product bijna nooit door KV klanten afgenomen wordt.
 • Wegens het grote verbeterpotentieel van de oplossing is de kans vrij groot dat er wijzigingen geïmplementeerd worden in de toekomstige Sector Releases.

Benodigde aanpassingen

Voor de implementatie van het product zijn aanpassingen nodig over de gehele keten.

Klik hier en bekijk hier enkele voorbeelden >

 • Alle nieuwe producten + tarieven toevoegen aan productportfolio bij aanvraag proces.
 • Het moet bij alle partijen en op alle afdelingen duidelijk zijn dat de klant meerdere allocatiepunten kan hebben op een aansluiting (gewijzigde relatie tussen aansluitingen).
 • Aangepaste werkwijze voor aanleggen van de aansluiting.
 • Wijzigingen in opvoeren juiste feiten (t.b.v. facturatie/vervolgprocessen) of aangepaste facturatie.
 • Het switchproces moet nu ook meetpunten identificeren.
 • Faciliteren van de reguliere SVEL-processen (SVEL staat voor Switchen, Verhuizen, Einde Levering) op meerdere meetpunten per aansluiting.
 • Vaststellen (a)synchroniciteit.
 • Aanpassen berekening periodieke capaciteitstarief.
 • Aanpassen controles op meetdata en berichtenverkeer op nieuwe attributen.
 • Communicatie aanpassen op mogelijkheid meerdere meetpunten voor betrokken populatie.
 • Wijzigingen in diverse rapportages en op websites.
 • Vaststellen nieuw beleid en toepassing bestaand beleid op nieuwe situatie.

Minder tekst


Zestgroup heeft een unieke positie in de energiemarkt opgebouwd, waarmee we klanten al meer dan 10 jaar helpen succesvol te zijn.

Sector Release 2017

Want to know more?

More information, contact, apply; we'd love to hear from you!