Organisatie in control

De opdrachtgever

Een start-up energieleverancier

Situatie

De energieleverancier heeft in het verleden een bepaalde propositie in de markt gezet met de daarbij behorende inrichting van systemen en processen. Deze propositie was niet meer van deze tijd en moest vervangen worden. Daarnaast waren er problemen ontstaan met het voldoen aan alle noodzakelijke wet- en regelgeving. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) had daarom aanvullende eisen gesteld in de leveringsvergunning. De energieleverancier was hierdoor voor een deel de controle kwijt geraakt over de organisatie.

Bij de energieleverancier was er behoefte aan hulp om over te gaan naar een andere propositie. Hierbij diende de organisatie compliant aan wet- en regelgeving te worden ingericht, waarbij processen en instrumenten geïmplementeerd moesten worden. Hierdoor kon de energieleverancier hun organisatie aantoonbaar in controle houden.

Aanpak

Zestgroup heeft gekozen voor het inzetten van een team met een gevarieerde samenstelling, zodat gedurende het project de medewerkers met de juiste disciplines aanwezig zijn. De focus van Zestgroup lag in eerste instantie op de combinatie van noodzakelijke wet- en regelgeving en de aanvullende eisen van de ACM. Omdat de kennis van wet- en regelgeving bij de energieleverancier tekort schoot, nam Zestgroup de rol van Compliance Officer tijdelijk over. Met behulp van het toetsingskader van de ACM (AO/IC-kader) én de wet- en regelgeving waaraan elke energieleverancier zich dient te houden, werd een versnelde Gap -analyse uitgevoerd.

In verband met de tijdsdruk werden simultaan alle noodzakelijke verbeteringen en aanpassingen opgepakt en geïmplementeerd. Daarbij moest er zo worden gewerkt dat alle wijzigingen aantoonbaar en controleerbaar zouden worden voor een extern accountantsonderzoek. Waar mogelijk werden er al nieuwe taken en verantwoordelijkheden belegd in de bestaande organisatie.

Daarnaast werd de uitbesteding van de front- en backoffice processen begeleid naar een externe dienstverlener en werd er geassisteerd bij het bedenken en het in de markt zetten van een nieuwe propositie.

Resultaat

De energieleverancier heeft weer controle over de administratieve organisatie. Alle ingaande en uitgaande stromen binnen de organisatie zijn helder en controleerbaar met elkaar. Ook voldoet de organisatie weer aan alle geldende wetten en regels. De compliance rol is weer overgedragen aan organisatie zelf. De ACM is zeer content met de voortgang en de leveringsvergunning voor de leverancier is gehouden. De energieleverancier is zeer tevreden en dankbaar voor onze inzet.

Want to know more?

More information, contact, apply; we'd love to hear from you!