Utilities

Executing the Energy Transition

Al sinds de privatisering van de energiemarkt voor consumenten in 2004 zijn de consultants van Zestgroup betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van processen en regelgeving in deze sector. Zowel bij marktpartijen zoals energieleveranciers en netbeheerders als ook marktbrede, faciliterende organisaties zoals EDSN. Door vanaf het begin betrokken te zijn geweest bij alle ontwikkelingen heeft Zestgroup een unieke positie in de energiemarkt opgebouwd, waarmee we klanten al meer dan 10 jaar helpen succesvol te zijn. Zestgroup levert een waardevolle bijdrage aan de Energietransitie door het realiseren van deze verandering op het gebied van organisatie, processen, data en systemen: Executing the Energy Transition!

De Energietransitie is momenteel een ware hype in energieland, alle betrokkenen – overheid, beheerders van infrastructuur, commerciële marktpartijen – hebben ideeën over wat de Energietransitie voor hun gaat betekenen. Echter blijft het bij het ruime begrip Energietransitie, waarbij veelal alleen de link wordt gelegd met duurzame en schone energie. Zestgroup gaat verder en maakt de Energietransitie concreet en tastbaar.

Hoe transformeren we onze energiesector?

Voor het realiseren van de energietransitie identificeert Zestgroup vier belangrijke pijlers:

  1. De verschuiving naar hernieuwbare energie
  2. Smart Utilities & Innovatieve opslagtechnologie
  3. Big Data (Informatie als extra Asset), Internet of Things & Data Security
  4. Wet- en Regelgeving

zest utilities - energietransitieDe verschuiving naar hernieuwbare energie heeft betrekking op de CO2 footprint te minimaliseren of zelfs weg te nemen: elektriciteit zal uiteindelijk een kostprijs van €0,00 krijgen. Smart Utilities en Innovatieve opslag technologieën hebben betrekking op de aangepaste infrastructuur: waarde wordt gecreëerd door het verschil in tijd tussen aanbod en vraag naar energie op economisch verantwoorde wijze te overbruggen. Informatie, en Data Security is een dimensie die toegevoegd wordt om energie op slimme, efficiënte en betrouwbare wijze te sturen. Tot slot is wet- en regelgeving, en een marktmodel nodig om een integrale aanpak te faciliteren en drempels weg te nemen.

Eén van de deliverables van Zestgroup gedurende dit traject is het ‘Energietransitie Marktmodel’, dit marktmodel beschrijft de transitie van data en processen in de bestaande situatie naar de toekomstige situatie in de energiemarkt.

Zestgroup en de Energietransitie

Zestgroup is allesbehalve een handhaver van de status quo, en werkt graag disruptief. De manier waarop we de status quo willen doorbreken is door ons te positioneren als een partij die de vier pijlers van de Energietransitie vertaalt naar impact op de dagelijkse operatie voor marktpartijen en de daarbij gepaard gaande implementatie in goede banen leidt en daarnaast een bijdrage levert aan het realiseren van een ondersteunend marktmodel.

Het DNA van Zestgroup bestaat uit het helpen verbeteren van bedrijven en organisaties. De kerncompetentie van onze consultants is het op heldere wijze, met daadkracht en plezier analyseren en verbeteren van organisaties, hun systemen en processen. En we implementeren daadwerkelijk middels multidisciplinair project- en programma management.

Zest start in december 2016 met adviestrajecten bij jonge organisaties of projecten die al enigszins op weg zijn, maar wel gebruik willen maken van advies van een professioneel team van consultants. Lees er meer over >>

De professionals van Zest Utilities zijn actief in de sectoren energie en water.

Neem voor meer informatie contact op met:
Ramon van der Wal | r.vanderwal@zestgroup.nl | +31 (0)6 47 95 54 09

John Starrenburg | j.starrenburg@zestgroup.nl | +31 (0)6 22 91 05 31

Jaap Mulder | j.mulder@zestgroup.nl | + 31 (0)6 29 15 95 01

 

Want to know more?

More information, contact, apply; we'd love to hear from you!