Soepele implementatie van de halfjaarlijkse sectorrelease

Ervaring + kennis van zaken = succes

In 2004 is de energiemarkt gesplitst om marktwerking tussen netbeheerders en energieleveranciers te bevorderen. Met de splitsing kwamen er landelijke processen om informatie-uitwisseling tussen de partijen te uniformeren. Om gestructureerd en gezamenlijk om te gaan met de dynamiek van de markt, wet- en regelgeving en techniek, is afgesproken om twee keer per jaar een sectorrelease door te voeren. Zo blijft de landelijke gegevensuitwisseling tussen de marktpartijen altijd soepel verlopen.

Zest is al vanaf het begin betrokken bij de voorbereidingen en implementaties van de sectorreleases en staat centrale- en marktpartijen bij met uitgebreide kennis en pragmatische aanpak van de uitdagingen die de wijzigingen met zich meebrengen.

Proces van sectorreleases ligt vast

Wijzigingen in de processen die door alle marktpartijen samen gebruikt worden, worden in een sectorrelease betrouwbaar en gelijktijdig doorgevoerd. Deze vereisen daarom grondige voorbereiding voor elke marktpartij. Voor de sectorreleases zijn jaarlijks twee vaste releasemomenten overeengekomen, een in het voor- en een in het najaar. Ruim negen maanden voor een release wordt aan de centrale overlegtafels vastgesteld welke wijzigingen in een release aan bod komen. Zo heeft elke marktpartij ruim de tijd om de wijzigingen door te voeren.

Ervaring + kennis van zaken = succes

De inhoudelijke experts en consultants van Zest zijn in verschillende rollen betrokken bij elke sectorrelease. Hiermee hebben we binnen onze organisatie niet alleen up-to-date kennis van de huidige of volgende sectorrelease, maar ook van de historische context van wijzigingen. Zo zien we samenhang en begrijpen we hoe wijzigingen van een sectorrelease op elkaar kunnen ingrijpen. Dit helpt ons om bij te dragen aan een soepele technische implementatie. Ook ondersteunen wij regelmatig bij het verandermanagement in de organisatie.

We hebben bij de centrale partijen en marktpartijen bijgedragen aan voorbereiding en succesvolle implementatie van sectorreleases en we kennen ook van binnenuit de uitdagingen, de processen en cultuur van iedere marktrol. Zo kunnen we direct aan de slag en pakken we de uitdagingen pragmatisch en voortvarend aan. Of we nu als project- of procesmanagers de transitie begeleiden, of juist als inhoudelijk expert en business consultant de requirements opstellen: samen met onze partners zorgen we voor een soepele implementatie van de volgende release.

Wilt u meer weten over wat de kracht van Zest kan betekenen voor uw bedrijf en de sectorreleases? Neem dan contact met ons op!

Jaap Mulder - Zestgroup

Jaap Mulder
Directeur Zest Utilities
j.mulder@zestgroup.nl | 06-29159501

Want to know more?

More information, contact, apply; we'd love to hear from you!