Tag Archives: samentegencorona

Zestgroup GGD opdracht

Marjolein de Wit No Comments
Zestgroup GGD opdracht

** Samen staan we sterk ** Om het registratieproces van positief geteste COVID-19 patiënten te optimaliseren heeft de GGD Hart voor Brabant aan Zestgroup gevraagd mee te denken. De afgelopen 3 weken ging Zester Jacq Coppen versneld, met onder meer behulp van LEAN methodieken, samen met de GGD aan de slag om het meest efficiënte proces te vinden.

We zijn blij dat we op deze wijze onze bijdrage hebben kunnen leveren aan al het harde werk dat geleverd wordt ter bestrijding en behandeling van het Corona-virus.

Veel respect voor de GGD Hart voor Brabant en het mooie en harde werk dat zij levert. En top Jacq Coppen dat je deze uitdaging vanuit Zest samen met de GGD hebt opgepakt.

Jacq schreef zelf wat uitgebreider over zijn afgelopen 3 weken, lees het hier > 

Lees hier ook het artikel Let’s go Lean van Jacq Coppen > 

 

1

Want to know more?

More information, contact, apply; we'd love to hear from you!