Professional Scrum Master®

Scrum® is een agile methode om complexe projecten uit te voeren. Scrum® kan goed gebruikt worden bij projecten waar de eindgebruiker nog niet precies weet hoe het eindproduct eruit moet zien, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een applicatie. Door het opleveren in delen (sprints) ontstaat flexibiliteit. Tijdens het project kan nog veel worden aangepast en kan goed op veranderende eisen vanuit de business worden ingegaan.

Scrum® is een ontwikkelmethodiek waarin in korte cycli, ook wel sprints genoemd, binnen een vaste tijd producten uit een vooraf opgestelde requirements lijst (Product Backlog Items, PBI) worden opgeleverd. De PBI’s worden door middel van user stories gedefinieerd. Aan de PBI’s wordt een prioritering meegegeven. Producten worden ontwikkeld door een zelfsturend team met daarin vaste rollen die in de methodiek worden gedefinieerd. Tijdens de training zal op interactieve wijze met een lego game kennis worden gemaakt met scrum® en worden de voordelen van de methode in de praktijk ervaren.

Download de flyer!

Resultaten

 • Kennis van de theorie achter Scrum®
 • Scrum® toe passen in een projectteam
 • In staat om het examen professional scrum master® succesvol af te ronden

Doelgroep

De training is gericht op een ieder die zich wil verdiepen in Scrum®. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die zelf in een scrumteam werken of die samenwerken met scrumteams. De methodiek is geschikt voor veel soorten projecten, ook buiten IT.

Groepsgrootte

Wij streven naar 8-15 deelnemers per training. Onze ervaring leert dat hierdoor de interactie en betrokkenheid van de deelnemers optimaal is.

Vorm

 • 1 trainingsdag
 • In Nederlands of Engels

  Cursusmateriaal

 • Scrum guide®
 • Slide-pack
 • Voorbeeldexamen
 • Oefeningen

Examen

 • Online examen
 • 60 minuten
 • 80 vragen
 • Engelstalig

Prijzen

Op aanvraag

 


Deze training is onderdeel van “PPPM trainingen’’. Andere aansluitende trainingen zijn: AgilePM®, Management of Portfolios®, PRINCE2® en Stakeholder Engagement.

Meer informatie

Meer informatie, reageren, solliciteren; we horen het graag!