Wat is de meest succesvolle veranderaanpak?

Wat is de meest succesvolle veranderaanpak?

Zestgroup No Comment

Op zoek naar de meest succesvolle veranderaanpak in de praktijk van veranderprofessionals. Jasper Wijk, een van onze business consultants, deed dat in opdracht van Vakmedianet.

Tijdens het Jaarcongres Verandermanagement op 1 december 2015 maakte Ben Tiggelaar de resultaten bekend. De hoofdconclusie is: veranderen doe je samen en contextafhankelijk. 146 respondenten deden mee aan het onderzoek dat werd uitgevoerd door Jasper Wijk. Zij gaven uitgebreide antwoorden en gingen in op diverse aspecten van hun veranderaanpak. Daaruit kunnen we opmaken dat vrijwel alle respondenten vinden dat er niet één succesvolle veranderaanpak is. De gekozen aanpak is vrijwel altijd context- en situatieafhankelijk en de meeste verandermanagers hanteren in een verandertraject meerdere aanpakken tegelijk of opvolgend, rekening houdend met de huidige situatie en beoogde verandering.

Er is één quote van een respondent die alles verbindt en perfect de conclusie van dit onderzoek weergeeft: ‘Ik heb in mijn praktijk gemerkt dat één bepaalde aanpak, techniek of interventie niet werkt. Nu gebruik ik met succes mijn eigen methode “complementair verandermanagement”, wat wil zeggen: aansluiten op wat er aanwezig is. Aan het begin van het traject is er een verandervraag en zijn er vroegere ervaringen. Later zijn er tussenresultaten, succesjes en weerstand. Kortom, de context verandert steeds en succes bereik je door daar steeds op in te spelen vanuit de vijf richtingen van De Caluwé en Vermaak.’

Tot slot: succesvol veranderen is een ambacht dat de nodige ervaring vereist om steeds in te kunnen spelen op een veranderende werkelijkheid. Practice what you preach.

> Lees het volledige onderzoek van onze consultant Jasper Wijk op de site van Over Management

Want to know more?

More information, contact, apply; we'd love to hear from you!