Zest begeleidt en faciliteert bij totstandkoming C-ARM

Consultants van Zest actief in meerdere rollen

Het programma C-ARM draagt bij aan een uniforme en gebalanceerde energiemarkt in Nederland, dankzij de samenwerking van alle betrokken marktpartijen. De totstandkoming van dit programma was een uniek traject, waarbinnen de consultants van Zestgroup verschillende adviserende en uitvoerende rollen hebben vervuld bij de regionale netbeheerders en EDSN.

Programma met grote impact op de energiemarkt

Binnen het programma C-ARM komen vraag en aanbod op de energiemarkt in Nederland bij elkaar. De zeven regionale netbeheerders maken hierbinnen gebruik van één centrale toepassing voor het uniform en centraal verwerken van allocatie, reconciliatie en meetdata (C-ARM). Zo kunnen zij gezamenlijk de marktpartijen en toekomstige ontwikkelingen vanuit energietransitie nóg beter faciliteren. C-ARM is inmiddels door alle betrokken partijen (netbeheerders) succesvol geïmplementeerd; een mooie en belangrijke mijlpaal voor de energiesector.

Zest voegt in meerdere rollen waarde toe

C-ARM is sinds september 2019 operationeel en alle netbeheerders zijn hier één voor één ingestapt. Sinds oktober 2020 zijn alle partijen aangesloten. De implementatie van het programma is uiteraard al veel eerder opgestart, waarbij de consultants van Zest vanaf de start hebben bijgedragen aan de inhoud en het proces. Wij leverden kennis, realisatiekracht en ervaring in verschillende rollen. Onze mensen vervulde diverse rollen: projectmanagement, transitiemanagement en testmanagement. Uiteraard leverden wij ook business consultants die op inhoud participeerden en begeleidden bij het opstellen van requirements voor de systemen bij alle netbeheerders en centrale marktpartij EDSN. Zo waren wij betrokken in zowel aansturende rollen, maar ook inhoudelijke rollen. Nu C-ARM door alle partijen in gebruik genomen is, zijn de consultants van Zest ook betrokken bij het beheer en verdere verbeteringen.

Voordelen van de utilities-kennis en -ervaring bij Zest

We hebben van binnenuit bijgedragen aan het succes van het C-ARM programma. Wij gebruiken onze kennis en ervaring om oplossingen te bedenken en te implementeren voor de uitdagingen waar netbeheerders voor staan als het gaat om de centrale energieallocatie, -reconciliatie en bij het gebruik van meetdata. Dat doen wij niet alleen voor het beheer van de huidige systemen, maar ook kijken we vooruit naar de uitdagingen waar we nu voor staan, zoals de energietransitie, de impact van de pandemie op voorspellende modellen en het opwekken van energie door particulieren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat Zest voor uw bedrijf kan betekenen op het gebied van consultancy bij kennisintensieve utilities projecten als C-ARM? Neem dan contact met ons op!

Jaap Mulder - Zestgroup

Jaap Mulder
Directeur Zest Utilities
j.mulder@zestgroup.nl | 06-29159501

Want to know more?

More information, contact, apply; we'd love to hear from you!