Veranderende wet- en regelgeving energiesector

Voorsprong door kennis

Samen staan we sterk(er)!

Samen staan we sterk(er)!

Stel: je hebt een glazen bol waarmee je in de toekomst kunt kijken. Dan weet je tijdelijk méér dan je omgeving, en ben je dientengevolge in staat om voorbereidingen te treffen. Helaas hebben wij geen glazen bol die ons de toekomst voorspelt. Wél kunnen we sommige veranderingen zien aankomen.

Sinds het ontstaan, voert Zestgroup een beleid dat is gericht op het ontwikkelen van kennis door research en partnerships met klanten, kennisinstituten en technologie partners. Consultants werken samen aan inhoudelijke thema’s die actueel zijn binnen onze klantenkring en de marktsectoren waarin we actief zijn. Dit leidt tot thought leadership publicaties, compentence centers, kennisplatformen en actuele themabijeenkomsten.

Deze kennis delen we graag waarmee we samen met u uw organisatie op een voorsprong zet!

Focusgroep Wet- en Regelgeving

Maar hoe doen we dat? Recent hebben we de specialisatie-/focusgroep ‘Wet- en Regelgeving’ opgericht. Deze groep is erop gericht om binnen de dynamiek van de energiemarkt aanstaande veranderingen (met raakvlakken aan, zoals de naam al suggereert, Wet- en Regelgeving) vroegtijdig te ontleden. Die kennis delen we met onze collega-Zesters, maar ook met u als energiespecialist. Immers, we hebben geen geheimen en Zest dankt haar succes ondermeer aan haar positie als kennisdrager. Kenniscreatie en kennisdeling zijn daarom succesfactoren die we verder willen versterken en uitdragen.

Sectorrelease 2016

Ter illustratie: Zest helpt haar omgeving graag door vroegtijdig de sectorreleases te analyseren. Kennis en kunde door diverse centrale rollen en ervaring vanuit de markt stellen ons in staat om die kennis vakkundig te interpreteren en te vertalen naar consequenties. We hebben deze dienst al jaren geleverd, en ook dit jaar hebben we een analyse uitgebracht en gedeeld via brochures, internet en kennissessies. Benieuwd? Bekijk de beknopte bevindingen van sectorrelease 2016 hier. Daarnaast is er een goede kans dat je onze brochure aantreft bij diverse bedrijven in de energiebranche.

Uw hulp is welkom! Samen staan we sterk(er)!

Iedereen die zich in de dynamiek van de markt bevindt, merkt ontwikkelingen op. Wij zijn te allen tijde op zoek naar signalen waarop we kunnen handelen. Dus maak ons attent op uw bevindingen en help hiermee uzelf en uw omgeving. Dat kan door contact op te nemen met Zest. We blijven ons inzetten om veranderingen voor te zijn en delen de output graag met u. Hulp is daarbij altijd welkom want signalen resulteren in inzichten, impactvoorspellingen en mogelijkheden om te anticiperen op veranderingen. Dus bij vragen, opmerkingen, signalen: we horen ze graag!

Zo helpen we elkaar verder; samen staan we sterk(er)!

Want to know more?

More information, contact, apply; we'd love to hear from you!