Portfolio

Voorbeelden van projecten die we doen

Inmiddels hebben we bij Zestgroup al een mooi portfolio opgebouwd.

Enkele voorbeelden van projecten waar we trots op zijn:

Benieuwd of we ook iets voor u kunnen betekenen? Hieronder leest u een showcase van een mogelijke aanpak.

Aan de slag!

Initieel, wanneer de case of route voorwaarts nog niet scherp zijn, starten we met een analyse & concept fase waarin antwoord gegeven wordt op vragen als:

  • Waar staan we vandaag?
  • Waar willen we naartoe?
  • Wat levert het op?
  • Hoe gaan we er komen?
  • Hoe krijgen we iedereen aan boord?

Na een grondige analyse samen met de medewerkers uit uw organisatie werken we samen aan het realiseren van de oplossingen in de organisatie- en bedrijfsprocessen. IT-tooling en -informatie zijn veelal essentieel voor de oplossing.

We hanteren hierbij de methodiek die past bij het vraagstuk. Dit kan verschillen per geval. Zo is de Agile / Scrum methodiek geschikt om snel, kwalitatief goede functionaliteit te leveren in situaties waar behoefte is aan resultaat, maar nog lang niet alle details bekend zijn.

Resultaten komen vaak tot stand in samenwerking met technologie- en ketenpartners. Zestgroup is onafhankelijk, heeft diepgaande kennis van de sector en is daardoor uitstekend in staat om de juiste technologieën en projectpartners te selecteren die het beste aansluiten op uw situatie om zo de beoogde business benefits te realiseren.

Onze ervaring met projecten is dat veelal de meeste aandacht uitgaat naar het managen van de ‘harde’ aspecten en de mens- en organisatiekant vaak onderbelicht zijn. Wij geloven in een mensgerichte aanpak, waarin – vanaf de analyse-& conceptfase – samen gewerkt wordt aan de borging en duurzaamheid van de oplossing.

Op deze manier dragen wij er zorg voor dat de beoogde business benefits – uw business case – gerealiseerd worden.

> Benieuwd naar wat deze werkwijze voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Want to know more?

More information, contact, apply; we'd love to hear from you!