Voorbereiding uitrol nieuw informatie management systeem

Acceptatie | Flexibiliteit | Efficiency

aqualab-130x130-kleur

Opdrachtgever

Aqualab Zuid is een waterlaboratorium dat werkt voor (drink)waterbedrijven, (zorg)instellingen, industriële bedrijven, het mkb, zwembaden en overheden, maar ook voor particulieren. Van monsterneming en wateranalyse tot en met advies en rapportage: Aqualab Zuid heeft de kennis en ervaring in huis.

Situatie

Aqualab Zuid gaat met een nieuw laboratorium informatiemanagement-systeem werken. Alle afdelingen – van relatiebeheerders en planners tot monsternemers en laboranten – worden geconfronteerd met nieuwe procedures en werkwijzen. Het managementteam vraagt Zestgroup om de business-processen te herontwerpen en borgen voor de implementatie van een nieuw laboratorium informatie management systeem.

Aanpak

In een kort tijdsbestek zijn alle kernprocessen in workshops doorgelopen met de keyusers en stakeholders, waarbij bestaande processen en procedures zijn verbeterd op basis van de mogelijkheden die het nieuwe informatiesysteem met zich mee brengt.

Resultaat

Voor Aqualab zorgt het verbeterde systeem voor meer flexibiliteit en efficiency, waardoor het bedrijf klaargestoomd is voor groeiende werkvolumes en klanten.

Quote van onze opdrachtgever

B. Kroon, CEO Aqualab: “Zest heeft door de hands-on aanpak en goede samenwerking met onze medewerkers en managers in korte tijd de processen en procedures up to date gebracht. De workshop gebaseerde aanpak heeft tevens de rollen en verantwoordelijkheden van verschillende afdelingen in de processen helder gemaakt en onduidelijkheden weggenomen. Hierdoor is de acceptatie vergroot en is een versnelling gerealiseerd in de uitrol van het nieuwe informatiesysteem.”

Aqualab Zuid, bedankt voor het vertrouwen in Zest!

Want to know more?

More information, contact, apply; we'd love to hear from you!