Succesvolle instap in C-ARM voor Coteq

Binnen tijd en budget en volledig conform verwachting

Nederlandse regionale netbeheerders houden zich niet alleen bezig met de aanleg en onderhoud van leidingen voor gas en electra. Zij hebben ook een belangrijke taak in het faciliteren van de vrije markt door de uitwisseling en beschikbaar stellen van data. Data over verbruiksprognoses, verhuizingen etc.

Nu zijn zij ook al een tijd bezig met de centralisatie van specifieke IT toepassingen voor deze marktfacilitering. Een belangrijke stap is een aantal jaren geleden gezet met de introductie van een Centraal Aansluitingen Register (C-AR), waarin alle marktpartijen de status van een aansluiting kunnen opvragen.

De afgelopen jaren is de focus geweest op de centralisatie van Allocatie, Reconciliatie en Meetdata. Kortweg C-ARM. Waar het C-AR een register is, is C-ARM een ‘echte’ applicatie, waarin verbruiksprognoses, meetdata en afrekeningen berekend worden voor alle regionale netbeheerders.

Eind 2019 is Enexis als eerste regionale netbeheerder ingestapt in C-ARM, in de loop van 2020 gevolgd door Stedin en Liander.

En op 19 oktober 2020 was het eindelijk zover dat Coteq (onderdeel van Cogas) kon zeggen dat ze waren ingestapt in C-ARM.

Vlekkeloze livegang door gedegen voorbereiding, kennis en goede samenwerking

Na anderhalf jaar plannen maken, wijzigingen doorvoeren, voorbereidingen treffen en uitgebreide testen was het eindelijk zo ver. De gedegen voorbereiding in combinatie met jarenlange ervaring en kennis in de energiemarkt en de goede samenwerking met Coteq hebben gezorgd voor een vlekkeloos verlopen livegang. De gedegen voorbereiding wierp duidelijk zijn vruchten af. Ondanks het feit dat we de plannen door de corona maatregelen moesten omgooien.

Het hele programmateam (migratie specialisten, proces specialisten, IT specialisten, business) hebben hun beste beentje voorgezet, waardoor we dit prachtige resultaat hebben kunnen bereiken en de grootste IT wijziging in de geschiedenis van Coteq / Cogas binnen tijd en budget en volledig conform de verwachtingen van de opdrachtgever hebben kunnen uitvoeren.

Dat werd ook duidelijk zichtbaar in de nazorg waar we minimale bevindingen hebben geconstateerd, ondanks dat we ruim 44 miljoen regels aan data hebben gemigreerd. Al na 1 week van nazorg hebben we kunnen afschalen, omdat het zo goed als vlekkeloos loopt.

Eric Trijbels
Sr programma manager C-ARM@Coteq (via Zestgroup)

 

Contact

    Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

    Want to know more?

    More information, contact, apply; we'd love to hear from you!