Betere samenwerking tussen teams

Opdrachtgever

Een toonaangevend Nederlands bedrijf in de hight-tech sector.

Situatie

Een groot interenationaal programma waarin veel delivery teams samen moesten werken aan een gezamenlijk resultaat en naar een gezamenlijk doel. Er was grote behoefte aan alignment van de Way of WOrking over deze project teams en aan operationele afstemming tussen de teams onderling.

Doel & Aanpak

Zestgroup introduceerde werken volgens het Scrum framework binnen het programma waardoor harmonisatie ontstond tussen de manier van werken van alle teams. Door het verzorgen van trainingen en gecoordineerde afstemming binnen de diverse projecten over de way of working ging men één taal spreken. Vanwege de schaalvergroting gedurende de projecten werden er structuren geimplementeerd zoals Scrum of Scrums om afstemming te krijgen op proces, en Product Owner alignment om afstemming te krijgen over scope en prioriteiten (inhoud). Andere doelstelling was om zicht te krijgen op de voortgang. Dit werd mogelijk gemaakt door de uniforme werkwijze en gedisciplineerde toepassing ervan.

Resultaat

De verbeterde manier van werken en samenwerken heeft leidde tot meer voorgang en vooral een beter beeld van de voortgang, zowel binnen het programma als in de communicatie naar de stakeholders toe. Tevens werd cross-team en cross-project afstemming sterk vereenvoudigd en verbeterd, wat leidde tot het eerder signaleren en oplossen van issues en bottlenecks. De toegepaste manier van voortgangsrapportage was geheel nieuw voor het programma en de organisatie als geheel.

> Benieuwd wat Agile voor uw organisatie kan betekenen?

Want to know more?

More information, contact, apply; we'd love to hear from you!