Referentie meetbedrijf

Operating model design en transformatie

De opdrachtgever

Een meetbedrijf

Situatie

Het meetbedrijf is enkele jaren gelden ontvlochten uit een netbeheerder en het operating model van het meetbedrijf dient geoptimaliseerd te worden om een aantal redenen. Door de lage maturity van de business processen en ICT systemen is een drastische verbetering gewenst. De scope betreft alle operationele en commerciële processen, alsook de selectie en invoering van bijbehorende CRM en ERP (facturatie en betalen).

De organisatie is nog ingericht als een traditioneel meetbedrijf en dient een transformatie door te maken naar een commerciële organisatie. Er is behoefte aan ervaring en een grondige aanpak om de transformatie succesvol te doorlopen

De organisatie heeft weinig ervaring met het managen van de business transformatie en ICT vernieuwing. Daarnaast is er behoefte aan expertise en coördinatie bij de analyse en het ontwerp van de macro- en micro organisatie (organisatiestructuur opties, rollen en capabilities, selectie personeel,  governance en kpi’s etc).

Aanpak

Zest is gevraagd om een aanpak voor de transformatie te ontwikkelen en aan te sturen. De aanpak kent een aantal fasen waarin het beleid en de visie vertaald worden naar een To-Be Operating Model. De huidige en toekomstige processen worden in beeld gebracht en daarnaast vindt er tevens een macro design voor de organisatie plaats. Ook wordt een selectietraject uitgevoerd om een softwarepakket en leverancier te selecteren

In volgende fasen vindt de detaillering plaats van de processen, het micro ontwerp van de organisatie en de implementatie van CRM en ERP

Belangrijke aspecten in de aanpak is de gestructureerde procesaanpak en combinatie van marktkennis met project- en transformatiemanagement ervaring van Zest consultants. Zest focust sterk op samenwerking met de klantorganisatie, waarbij veel aandacht is voor het coachen en ontwikkelen van de projectmedewerkers in projectmatig werken en business consultancy werkzaamheden. Deze aanpak leidt tot hoge mate van betrokkenheid en zekerheid over de borging van de veranderingen in de nieuwe organisatie.

Resultaat

Het transformatie project loopt en bevindt zich in de Analyse en Ontwerp fase waarbij het huidige operating model in kaart gebracht is en de transformatie aanpak ontworpen. De gevolgde aanpak gericht op participatie van medewerkers in alle aspecten van het traject wordt als zeer positief beoordeeld evenals de wijze waarop Zest de medewerkers coacht en stuurt.

 

Want to know more?

More information, contact, apply; we'd love to hear from you!